Odstąpienie od umowy

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalnedarzowych odstąpić o niej bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwające kupujacemy zapozanie się z towarem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możemy został złożone w formie:

  • pisemnej, na adres: ul. Wielkopolna 2e, 56-400 Oleśnica
  • elektronicznej, na adres: centrumturbo@gmail.com
  • osobiście w siedzibie firmy

Pełne informację można znaleźć w Regulaminie