Reklamacja

Podstawą przyjęcia reklamacji jest spełnienie przez kupującego kilku punktów takich jak kontakt telefoniczny, bądź mailowy, w celu zgłoszenia chęci odesłania Produktu na gwarancję.


W trakcie zgłoszenia kupujący zostanie poproszony o podanie numeru produktu, daty zakupu oraz podstawowych danych personalnych. W przypadku kontaktu poprzez pocztę elektroniczną kupujący powinien zamieścić wymienione powyżej informacje w wiadomości.


Kupujący musi odesłać produkt na gwarancję do siedziby firmy wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną. Konieczne jest bezpieczne zapakowanie przesyłki, tak aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Zwroty należy kierować na adres: Genesis Turbo, ul. Wielkopolna 2e, 56-400 Oleśnica, z dopiskiem: GWARANCJA.


Rozpatrzymy reklamację niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od momentu doręczenia produktu do siedziby naszej firmy.

Informacje o wyniku reklamacyjnym przekażemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po wykonaniu ekspertyzy gwarancyjnej. Wszystkie informacje zapisywane są w Karcie Gwarancyjnej i przedstawiane Klientowi (oraz w miarę możliwości dołączane są fotografie i filmiki).