1. Definicje
2. Zasady ogólne
3. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym
4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
5. Sposoby i terminy płatności za Produkt
6. Czas realizacji Zamówienia, koszt dostawy i odbioru Produktu
7. Procedura gwarancyjna
8. Program Wymiany
9. Prawo odstąpienia od Umowy
10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
11. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
12. Zmiana Regulaminu
13. Postanowienia końcowe