Zwrot kaucji

Zwrócimy Państwo kaucja na konto - Zwrócimy Państwu kaucję na konto bankowe kupującego w terminie do 5 dni roboczych od momentu doręczenia starej jednostki do siedziby naszej firmy. Zwrot kaucji nastąpi po spełnieniu warunków "Programu wymiany" oraz dostarczeniu informacji takich jak: Imię i Nazwisko kupującego, adres doręczenia produktu, kwotę wpłaconej kaucji, telefon kontaktowy oraz numer rachunku bankowego.

Niespełnienie warunków określonych wyżej będzie skutkowało brakiem zwrotu wpłaconego depzotytu.


Zwroty należy kierować na adres:

Genesis Turbo,

ul. Wielkopolna 2e,

56-400 Oleśnica