Program wymiany

Program w Program Wymiany "Genesis Exchange" polega na zakupie zregenerowanego lub nowego produktu , a kupujący zobowiązany jest do zwrotu swojej starej części na adres siedziby firmy.

Zwrot Starej Jednostki stanowi część zapłaty za produkt regenerowany.

Jeżeli Klient nie zobowiązuje się do zdania Starej Jednostki w czasie określonym w niniejszym Regulaminie, wówczas zapłacony przez niego depozyt stanowi część ostatecznej ceny regenerowanego Produktu.Program Wymiany ma zastosowanie pod warunkiem, że są przestrzegane następujące warunki:

 • Klient, dokonując zakupu w opcji z depozytem zobowiązany do zwrotu Starej Jednostki nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych, licząc od daty zakupu produktu. Dostawa starej jednostki przez Klienta jest warunkiem koniecznym, chyba że strony ustaliły inaczej,

Kupujący jest zobowiązany podczas składania zamówienia do poinformowania o następujących sytuacjach w przypadku turbosprężarek, gdy turbosprężarka:

 • posiada pęknięcia lub uszkodzenia mechaniczne,
 • nie jest kompletna, brakuje takich elementów jak: siłownik, korpus żeliwny, korpus aluminiowy, obudowa łożyskowania itp.,
 • nie jest złożona w jedną całość (została rozebrana na części).

Kupujący jest zobowiązany podczas składania zamówienia do poinformowania o następujących sytuacjach w przypadku części układu paliwowego:

 • posiada uszkodzenia mechaniczne,
 • nie jest kompletna, brakuje jakiegokolwiek elementu,
 • nie jest złożona w jedną całość.

Kupujący jest zobowiązany podczas składania zamówienia do poinformowania o następujących sytuacjach w przypadku komponentu układu wydechowego:

 • nie jest kompletny, brakuje jakiegokolwiek elementu,
 • nie jest złożony w jedną całość (np. został rozcięty).

Stara Jednostka musi odpowiadać określonemu lub równoważnemu kodowi/numerowi regenerowanego, lub nowego produktu zakupionego. W przypadku otrzymania nieodpowiedniej jednostki klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku odpowiedzi od Usługobiorcy w ciągu 7 dni, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • złomowania lub zatrzymania niewłaściwej jednostki Usługobiorcy,
 • unieważnienia gwarancji,
 • braku zwrotu depozytu.