A/R

A/R (Area/Radius) – jest to termin używany do określenia charakterystyki geometrycznej obudów zarówno turbin, jak i sprężarek w turbosprężarkach. Skrót ten pochodzi od angielskich słów „Area” (powierzchnia) i „Radius” (promień). W kontekście turbosprężarek, A/R odnosi się do stosunku powierzchni przekroju poprzecznego kanału wlotowego do turbosprężarki do odległości od środka tego przekroju do osi obrotu wirnika.

Jak to działa?

 • Powierzchnia (A)
  Jest to powierzchnia przekroju poprzecznego kanału wlotowego do turbiny lub sprężarki. Im większa powierzchnia, tym więcej gazów spalinowych lub powietrza może przepływać przez turbosprężarkę, co wpływa na jej zdolność do generowania mocy.

 • Promień (R)
  Jest to odległość od środka przekroju poprzecznego do osi obrotu wirnika turbosprężarki. Promień wpływa na moment obrotowy i charakterystykę przepływu gazów.

Znaczenie wartości A/R

 • Niska wartość A/R
  Oznacza mniejszy promień w stosunku do powierzchni przekroju. Tego typu konfiguracja prowadzi do szybszej reakcji turbosprężarki przy niższych obrotach silnika (lepsza reakcja na gaz), ale może ograniczać maksymalną ilość powietrza, co wpływa na moc przy wysokich obrotach.

 • Wysoka wartość A/R
  Wskazuje większy promień w stosunku do powierzchni przekroju. Taka konfiguracja pozwala na większy przepływ powietrza, co zwiększa moc przy wysokich obrotach, ale może powodować opóźnienie reakcji turbosprężarki (większy „turbo lag”) przy niskich obrotach.

Zastosowanie w praktyce

Wybór odpowiedniej wartości A/R jest kluczowy dla dostosowania charakterystyki pracy turbosprężarki do konkretnego zastosowania. Na przykład, w pojazdach wyścigowych, gdzie priorytetem jest maksymalna moc przy wysokich obrotach, stosuje się wyższe wartości A/R. Natomiast w samochodach przeznaczonych do codziennej jazdy, gdzie ważna jest szybka reakcja silnika na dodanie gazu, preferuje się niższe wartości A/R.

Podsumowując, A/R jest istotnym parametrem wpływającym na wydajność i charakterystykę pracy turbosprężarki, determinującym, jak szybko turbosprężarka może dostarczyć dodatkowe ciśnienie do silnika oraz jaką moc maksymalną może wygenerować.

Wróć do listy