regeneracja GX

Regenerowanie turbosprężarek, wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy za pomocą naszych autorskich procesów to gwarancja niezawodności. Na czym polega regeneracja GX i GX+ dla poszczególnych elementów? Jakie są różnice w poszczególnych procesach regeneracyjnych? Czy warto dopłacić? Odpowiadamy!

Regeneracja Genesis GX turbosprężarek

Regeneracja turbosprężarek za pomocą naszego autorskiego procesu Genesis GX zawsze rozpoczynamy od oględzin i przeprowadzenia testów określających stopień zużycia turbosprężarki. Po wykonanych oględzinach i sprawdzeniu działania turbiny, nasz pracownik zabiera się do rozebrania turbiny na części pierwsze. Po rozbiórce można łatwo określić, który element uległ uszkodzeniu. Następnie, wszystkie elementy jakie będą później użyte do ponownego montażu idą na czyszczenie w myjce ultradźwiękowej. Po dokładnym umyciu, elementy turbosprężarki poddawane są obróbce za pomocą szkiełkowania. 

Następnie przechodzimy do etapu regeneracyjnego, czyli wymianie następujących części na nowe: 

 • talerzyk,
 • blaszka termiczna,
 • wirnik z wałkiem,
 • koło kompresji.

Do tego używany jest zestaw naprawczy dedykowany do danej turbosprężarki. 

Po zmontowaniu korasa turbo dokonywana jest jego kontrola szczelności, z wykorzystaniem oleju 0W20 tłoczonego pod ciśnieniem 4,5 bara. 

Kolejnym krokiem jaki wykonujemy jest doważenie sprężarki za pomocą maszyny wysokoobrotowej VSR 301. Wyważony rdzeń montowany jest następnie ze zrewitalizowaną obudową. Na sam koniec wykonywana jest dokładna kalibracja mechanizmu zmiennej geometrii i gruszki sterującej. 

Po pełnym zmontowaniu, turbosprężarka zostaje poddana serii testów, których wyniki potwierdzone są stosownymi certyfikatami. Parametry tak zregenerowanej turbosprężarki zawsze są zgodne ze standardami określonymi przez producenta urządzenia. 

Warto także nadmienić, że nasza regeneracja, jaki i testy, wykonywane są w standardzie zarządzania jakością ISO 9001. 

Regeneracja GX+ turbosprężarek

Regeneracja GX+ różni się od zwykłej regeneracji tym, że podczas etapu regeneracji wymieniane są dodatkowe elementy. Oprócz standardowego zastosowania zestawu naprawczego, oraz wymiany talerzyka, blaszki termicznej, wirnika z wałem i koła kompresji, wymieniane są również takie elementy jak: 

 • obudowa łożyskowania,
 • zmienna geometria turbosprężarki.

W regeneracji GX+ elementy te są wymieniane na nowe, niezależnie od ich stanu.

Przygotowanie wtryskiwaczy do regeneracji

Wtryskiwacze są elementem pracującym w bardzo szczególnych warunkach. Ogromne ciśnienie wtryskowe wymaga od nich bardzo precyzyjnego wykonania. Bardzo często nawet najdrobniejsze nieczystości są w stanie doprowadzić do awarii wtryskiwacza. Dlatego nasz procesregeneracji wtryskiwaczy Genesis GX zawsze rozpoczyna się od dokładnych testów na stołach probierczych. 

Szereg testów wykonywanych na urządzeniach dostarczonych przez klienta bardzo szybko mówi nam, czy regenerację trzeba wykonać, czy też czyszczenie było wystarczające. Nasze specjalistyczne badania to testy:

 • szczelności i przelewu wtryskiwacza bez wysterowania,
 • rozpylenia,
 • parametrów elektrycznych,
 • dawek wtryskowych przy różnych punktach obciążenia,
 • ciśnienia otwarcia wtryskiwacza przy wysterowaniu,
 • czas reakcji wtryskiwacza od wysterowania do otwarcia (w µs)

Po wykonaniu powyższych testów, maszyna zwraca nam informacje określające miejsce i stopień zużycia wtryskiwacza. Czyszczenie wtryskiwaczy i kalibracja zazwyczaj wystarcza, aby przywrócić urządzenie do pełni sprawności. Wyniki testu, które wskazują na głębszy problem, zawsze oznaczają konieczność regeneracji wtryskiwacza

 

Regeneracja wtryskiwaczy GX

Regeneracja wtryskiwaczy GX zawsze rozpoczyna się od rozebrania wtryskiwacza na części pierwsze. Następnie pracownik poszukuje problemów pod specjalnym mikroskopem - nie każdy wtryskiwacz nadaje się do regeneracji. Jeśli jednak wtrysk zostanie zakwalifikowany do naprawy, wszystkie części zostają poddane czyszczeniu w myjce ultradźwiękowej. 

Następnym krokiem jest wymiana zestawu pierścieni uszczelniających, końcówki wtrysku jak i nakrętki końcówki wtrysku. Wymianie podlegają również wszystkie uszkodzone elementy. W ostatnim kroku tej regeneracji dokonujemy regulacji wymiarów nastawczych. 

Tak zregenerowany wtryskiwacz zostaje poddany tej samej serii testów, co wtryskiwacz przed regeneracją. Ponadto, wtryskiwaczom nadawane są nowe kody. 

Po przeprowadzeniu regeneracji GX wtryskiwacz posiada parametry zgodne z wymogami producenta.

Regeneracja wtryskiwaczy GX+

Regeneracja wtrysków GX+ obejmuje te same działania co regeneracja GX z tą różnicą, że GX+ oznacza wymianę dodatkowych elementów wtryskiwacza niezależnie od ich stanu zużycia. Regeneracja GX+, oprócz wymiany końcówki i nakrętki wtrysku, a także zestawu pierścieni uszczelniających, oznacza wymianę zaworu sterującego, uszczelki króćca oraz nakrętki dociskowej zaworka. Wymiana tych ostatnich elementów jest zalecana, gdy na fabrycznych elementach są ślady zużycia. 

Regeneracja pompowtryskiwaczy GX i GX+

Pompowtryskiwacze poddawane są podobnym działaniom, co wtryskiwacze. Jeśli wyniki testów określą, że pompowtrysk należy zregenerować, bo czyszczenie było niewystarczające, poddawany jest on następującym działaniom. 

Po czyszczeniu, pompowtryskiwacz rozbierany jest na części. Następnie wymienia się elementy pompowtrysku takie jak końcówkę wtryskiwacza, nakrętkę mocującą oraz pierścienie samouszczelniające. W regeneracje GX+ wymianie podlegają dodatkowo kołki karbowe, sprężyna dociskowa oraz tarcza prowadząca. 

Podczas montażu reguluje się ciśnienie otwarcia pompowtrysku. Po zmontowaniu pompowtryskiwacza ponownie poddawany jest on testom, które mają na celu sprawdzenie poprawności wykonania regeneracji. 

Po wykonaniu regeneracji zarówno GX, jak i GX+, pompowtryskiwacz jest przywracany do stanu porównywalnego ze stanem fabrycznym. Wszystkie jego parametry są w normie podanej przez producenta, co jest potwierdzone certyfikowanymi wydrukami z maszyn probierczych.